خدمات پس از فروش

 
پارس معراج افتخار ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط واحد فنی و مهندسی را داشته که توانسته باعث جلب اعتماد مراکز درمانی و بیمارستانی شود. در حال حاضر این شرکت از طریق اعمال مدیریت بر تولید محصولات بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام بر می دارد.
 

Copyright © 2015 ParsMearaj. All rights reserved | Design by Kanotek...