ماموریت و چشم انداز


ماموریت

 

ارائه با کیفیت ترین محصولات به مراکز درمانی

تحویل به موقع و خدمات پشتیبانی و مشاوره ای مناسب

ارتباط موثر با مشتریان

 


چشم انداز

 

پیشرو و سرآمد در تامین و تولید تجهیزات پزشکی مصرفی در ایران

 


 

 

 

 
 

 


Copyright © 2015 ParsMearaj. All rights reserved | Design by Kanotek...