تحقیق و توسعه 


 پارس معراج در طول این سال ها فعالیت خود توانسته با بکارگیری  مدیران مجرب و کادر فنی مهندسی ورزیده و واردات محصولاتی با کیفیت و دارای استانداردهای جهانی به رشد سطح  علمی و کیفی بهداشت و سلامت جامعه کمک نماید. 

 
 

Copyright © 2015 ParsMearaj. All rights reserved | Design by Kanotek...